Visuminformatie

Oeganda

Aanvraagprocedure

Een visum voor Oeganda kan alleen via elektronische weg worden aangevraagd. Dit betekent dat u, voordat u aan uw reis begint, de website van het Uganda E-Immigration System moet bezoeken om een visum aan te vragen. Wacht hiermee niet tot het laatste moment. Internet in Afrika is niet altijd betrouwbaar en kan er soms uren of dagen uitliggen.

Een visum kan pas aangevraagd worden, als er tussen de aanvraagdatum en de vertrekdatum minder dan drie maanden zit. Vertrekt u dus op 1 augustus 2020, dan kunt u pas een visum aanvragen vanaf 1 mei 2020. Normaal gesproken verloopt de visumaanvraag zonder problemen en kunt u deze gerust één maand voor vertrek starten.

De aanvraagprocedure is als volgt:

 • Ga naar de website via de volgende link: https://www.visas.immigration.go.ug
 • U komt nu op de startpagina ‘Welcome to Uganda Electronic Visa/Permit Application System’.
 • Klik op de button ‘Start a new application’.
 • Er verschijnt een disclaimer, klik op ‘Accept’.
 • Er verschijnt nu een keuzemenu met de volgende keuzes:
 1. Visa or permit type
  Kies voor ‘Visa’.
 2. Category
  Als u ALLEEN naar Oeganda gaat, kiest u voor ‘Uganda Ordinary/Tourist Visa’.
  Als u naar zowel Oeganda en Rwanda wilt gaan, kiest u voor ‘East Africa Tourist Visa’.
 3. Subcategory
  Indien u heeft gekozen voor Uganda Ordinary/Tourist Visa komt hier ‘Single Entry’ te staan. Hier hoeft dus niets gekozen te worden.
  Indien u heeft gekozen voor East Africa Tourist Visa komt er ‘East Africa Tourist Visa’ te staan. Hier hoeft dus niets gekozen te worden.
  Op dezelfde pagina verschijnt nu informatie over de vereiste mee te sturen documenten. Deze documenten dient u te scannen of met uw smartphone of tablet te fotograferen en op te slaan als pdf, jpeg, png of bmp.
  Let op dat de maximum bestandsgrootte per document niet boven de 250 KB uitkomt. In dat geval zal de aanvraag niet lukken. De minimum bestandsgrootte is 5 KB.
 • Afhankelijk van het type visum dat u aanvraagt, moet u de volgende documenten uploaden:
 1. Copy of the passport (Bio-data page)
  Een kopie van de paspoortpagina met uw foto en overige gegevens. Let op dat uw paspoort bij terugkomst van uw reis nog minimaal 6 maanden geldig is.
  Geldt voor zowel Uganda Ordinary/Tourist Visa als East Africa Tourist Visa.
 2. Copy of recent Passport size Photograph
  Recente pasfoto.
  Geldt voor zowel Uganda Ordinary/Tourist Visa als East Africa Tourist Visa.
 3. Vaccination Certificate (Yellow Fever)
  Een kopie van de pagina’s in uw vaccinatieboekje waaruit blijkt dat u ingeënt bent tegen gele koorts (Yellow Fever)deze vaccinatie is verplicht!
  Geldt voor zowel Uganda Ordinary/Tourist Visa als East Africa Tourist Visa.
 4. Travel itinerary
  Een door Habari Travel verstrekt reisschema.
  Geldt ALLEEN voor East Africa Tourist Visa.
 5. Return Ticket
  Een kopie van het retour vliegticket of E-ticket.
  Geldt ALLEEN voor East Africa Tourist Visa.
 6. Toestemmingsbrief ouders voor minderjarige
  In de in het Engels opgestelde brief moet de reisperiode plus volledige naam, paspoortnummer, geboorteplaats en geboortedatum van zowel kind als ouders vermeld staan.
  Geldt voor zowel Uganda Ordinary/Tourist Visa als East Africa Tourist Visa.

Hoewel de visumaanvraag doorgaans probleemloos verloopt, kan het in incidentele gevallen voorkomen dat ook voor de aanvraag van een Uganda Ordinary/Tourist Visa een Travel itinerary en Return Ticket geupload moeten worden. Ons kantoor kan u hierbij helpen.

 • Bij Application fee staat vermeld dat een Uganda Ordinary/Tourist Visa US$ 50 kost.
 • Een East Africa Tourist Visa kost US$ 100.
 • Deze Application fee dient gelijktijdig met de aanvraag betaald te worden door middel van een creditcard. De visumaanvraag wordt pas in behandeling genomen als de Application fee betaald is. Meer informatie over de betaling vindt u verderop in deze beschrijving.
 • Klik op ‘Next Step’.
 • Er verschijnt een invulformulier. Alle velden met een asteriks (*) moeten ingevuld worden. Houd uw paspoort bij de hand zodat u de juiste gegevens invult.
 • Klik op ‘Next Step’.
 • U komt nu op de pagina waar u de verschillende documenten moet uploaden. Let op de maximum bestandsgrootte van 250 KB!
 • Klik op ‘Next Step’.
 • U komt nu op de overzichtspagina. Controleer of alle informatie correct is ingevuld en de juiste documenten zijn geupload.
 • Print het formulier altijd uit voor uw eigen administratie.
 • Als alles correct is ingevuld, klikt u op ‘Submit’.
 • Er verschijnt nu een pagina met de melding: YOUR APPLICATION WAS SUBMITTED SUCCESFULLY! Op deze pagina staat ook een Application ID vermeldt dat als referentie dient bij verdere correspondentie.
 • Print deze webpagina of maak er een screenshot van.
 • Vervolgens klikt u op het zwartgekleurde vakje met ‘PAY’.
 • Er verschijnt een pop-up menu waarin bovenin het te betalen bedrag vermeldt staat. Dit bedrag is inclusief 3% provisie.
 • U dient nu uw creditcardgegevens in te vullen:
  • Card number
  • Mastercard of Visa
  • Expiry date
  • Cardholder name
  • Security code

Na de betaling klikt u op het roodgekleurde vakje met ‘FINISH’.

De visumaanvraag wordt pas in behandeling genomen ná betaling van de Application fee! Als betaling uitblijft, vervalt de visumaanvraag na een bepaalde tijd.

 • U ontvangt per direct een mail met ‘Application Received’ (houd ook uw spammap in de gaten).
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u normaal gesproken binnen één à drie dagen een mail met ‘Application Approved’. Hierbij zit als bijlage een visum met barcode (houd ook uw spammap in de gaten). Lees de aanvullende informatie in de begeleidende mail goed door.

Om de een of andere niet nader genoemde reden, gebeurt dit niet altijd meer en moet u soms zelf via de volgende link controleren of uw aanvraag is goedgekeurd: https://visas.immigration.go.ug/#/check

Normaal gesproken verloopt de visumaanvraag zonder problemen. Er kunnen zich af en toe niet te verklaren situaties voordoen.
Zo hebben wij zelf de ervaring dat het aantal dagen waarvoor het visum geldt, bij gelijktijdige aanvraag, kan verschillen. Van een echtpaar kan de ene partner toegang hebben voor 21 dagen, terwijl de andere partner slechts 17 dagen in Oeganda mag verblijven… Echter, zolang als het aantal dagen uw complete verblijf dekt, is er niets aan de hand.

 • Bij binnenkomst in Oeganda moet u een geprint visum plus bijlagen (zie boven) aan de autoriteiten overhandigen, waarna u een sticker/stempel in uw paspoort krijgt: uw vakantie kan beginnen!

Tanzania

Als u onze 22-daagse individuele reis Langs de Afrikaanse Evenaar maakt, heeft u een visum voor Tanzania nodig. Dit visum is te verkrijgen aan de Oegandees/Tanzaniaanse grens.
Kosten: US$ 50 p.p.

Alleen contant te betalen met US dollarbiljetten van 2009 of recentere datum en niet beschadigd of beschreven.

Rwanda

Maakt u één van onze groeps- of individuele reizen en bezoekt u daarbij ook Rwanda (Gorilla Tracking of de 4-daagse verlenging Rwanda – Land van de Duizend Heuvels), dan dient u bij de elektronische visumaanvraag te kiezen voor een East Africa Tourist Visa. Hiermee kunt u vrij reizen tussen Oeganda en Rwanda.
De kosten voor een East African Tourist Visa bedragen US$ 100 p.p.

Indien u eerst naar Rwanda reist en pas daarna naar Oeganda, dan dient u het East Africa Tourist Visa voor vertrek bij de Rwandese ambassade in Den Haag of Brussel aan te schaffen.

Disclaimer

Habari Travel is onder geen beding verantwoordelijkheid voor het al dan niet slagen van de visumaanvraag.

Deze verantwoordelijkheid ligt geheel en al bij de aanvrager (lees: reiziger).

Voorbehoud

Ondanks de zorg die we aan de samenstelling van deze tekst hebben besteed, zijn fouten of wijzigingen niet uit te sluiten. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. De genoemde procedures en prijzen zijn gebaseerd op aan Habari

Travel beschikbaar gestelde informatie en prijzen. Tussentijds kunnen zich veranderingen voordoen met betrekking tot de procedures en prijzen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Scroll naar top