Nieuwe visumprocedure Uganda

door | 5 sep 2016 | Nieuws | 0 Reacties

U bent hier: Home » Nieuwe visumprocedure Uganda

In 2016 heeft de Ugandese regering bepaald dat een visum alleen nog via elektronische weg kan worden aangevraagd. Dit betekent dat u, voordat u aan uw reis begint, de website van het Uganda E-Immigration System moet bezoeken om een visum aan te vragen. Wacht hiermee niet tot het laatste moment. Internet in Afrika is niet altijd betrouwbaar en kan er soms uren of dagen uitliggen.

Update 9 juni 2017
Helaas ondervinden sommige Habarireizigers op dit moment problemen met het aanvragen van een visum voor Uganda.

In een enkel geval sluit het aantal dagen waarvoor het visum verstrekt is, niet aan bij het aantal dagen dat de totale reis duurt. Met andere woorden: u mag korter in Uganda verblijven, dan dat de reis duurt! Uiteraard heeft ons kantoor in Kampala direct contact gezocht met de Immigratiedienst. Deze verzekerde Habari Travel echter dat indien u bij aankomst in Entebbe meldt dat het aantal 'visumdagen' te weinig is, het aantal dagen ter plekke verhoogd wordt, zodat u zich gedurende uw totale verblijf in Uganda legaal in het land bevindt.

Met betrekking tot minderjarige kinderen die met ouders naar Uganda reizen, is er ook een wijziging. Bij het aanvragen van een visum voor de minderjarige moet nu een toestemmingsbrief van de ouders bijgevoegd worden. Ook als het kind met de ouders meereist! Er bestaat helaas geen format van de brief. In de brief - deze moet in het Engels opgesteld zijn - dient te staan dat de minderjarige met toestemming van de ouders naar Uganda reist. Vermeldt in de brief de reisperiode, plus de gegevens van het kind en de ouders, zoals volledige naam, paspoortnummer, geboortedatum en geboorteplaats.

Het gebeurt helaas dat het aanvragen van het visum niet direct lukt, zelfs niet na herhaaldelijke pogingen. Wacht daarom niet te lang met de aanvraag. U kunt binnen 3 maanden voor aanvang van de reis een visum aanvragen. Hoewel er nog steeds visa worden verstrekt aan de grens, is dit echter geen standaardprocedure meer.
Habari Travel adviseert haar reizigers er alles aan te doen om het visum van te voren aan te vragen, zodat er geen problemen aan de grens ontstaan. Habari Travel is onder geen beding verantwoordelijkheid voor het al dan niet slagen van de visumaanvraag. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel en al bij de aanvrager (lees: reiziger). Uiteraard zal Habari Travel u zoveel mogelijk van dienst zijn.

Update 5 mei 2017
Vanaf 1 mei 2017 moet er bij een visumaanvraag voor Uganda elektronisch betaald worden door middel van een creditcard. U kunt het visum dus niet meer bij aankomst in Uganda contant betalen.
Aan het einde van de elektronische visumaanvraag verschijnt er na het klikken op een PAY-button een betalingspop-up. Hier dient u uw creditcardgegevens (Mastercard of Visa) in te vullen en de betaling te bevestigen. Het bedrag is verhoogd met 3% provisie...
De aanvraag wordt pas ná betaling in behandeling genomen.

Habari Travel heeft inmiddels een interactieve pdf met visuminformatie samengesteld.
U kunt deze pdf lezen of downloaden via de volgende link:

https://www.habaritravel.nl/download/visuminformatie.pdf

Update 1 oktober 2016
Tot voor kort kreeg u na het doorlopen van de visumaanvraagprocedure per direct een mail met de bevestiging van de aanvraag (‘Application received’). Meestal kreeg u na een paar dagen een mail met de goedkeuring (‘Application approved’). Om de een of andere niet nader genoemde reden, gebeurt dit laatste niet altijd meer en moet u soms zelf via de volgende link controleren of uw aanvraag is goedgekeurd: http://visas.immigration.go.ug/#/check

Update 22 juli 2016
Na een tip van Irma Paap en na het checken van de website van de Ugandese Immigratiedienst kunnen we u het goede nieuws brengen dat de prijs voor een Ordinary Visa van US$ 100 is teruggebracht naar US$ 50.
De prijs voor een East African Tourist Visa blijft met US$ 100 ongewijzigd.
Na alle commotie vanwege de invoering van de elektronische visumaanvraag een welkome positieve ontwikkeling.

Update 21 juli 2016
We hebben onderstaande Aanvraagprocedure op kleine details aangepast. Het lijkt erop dat een en ander inmiddels goed verloopt, we horen geen klachten meer. Afgelopen week lag de website van de Immigratiedienst er wel gedurende langere tijd uit. Houd hier a.u.b. rekening mee en begin tijdig met het aanvragen van het visum.

Update 7 juli 2016
Naar aanleiding van een Duits persbericht van de UTB (Uganda Tourism Board) en een bezoek aan de officiële UTB-website: http://www.visituganda.com/news/details/introducing-ugandas-online-visa-application het volgende:

Het is inmiddels duidelijk dat het aanvragen van een visum voor Uganda via elektronische weg een blijvertje is. Nu is het zo dat alleen in de maand juli nog een overgangsregeling van kracht is, waarbij reizigers die geen 'letter of approval' hebben ontvangen, op de luchthaven van Entebbe (of een andere plaats waar men Uganda binnenkomt) een visum kunnen verkrijgen.
Vanaf 1 augustus vervalt deze coulanceregeling en bestaat de kans dat u aan de grens geweigerd wordt, indien u geen 'letter of approval' kunt overhandigen.

In juli bestaat dus weliswaar nog de mogelijkheid om op Entebbe International Airport een visum te krijgen, maar dit betekent wel dat u op het vliegveld van Entebbe alsnog een elektronische aanvraag moet doen. Dit kan leiden tot lange wachtrijen bij de computers. Als de stroom uitvalt of het systeem ermee stopt, kan dat nog langer gaan duren.

Van onze reizigers die langs elektronische weg een visumaanvraag hebben gedaan, horen we dat meestal binnen twee à drie dagen een 'letter of approval' óf een verzoek om meer informatie per mail binnenkomt. Hieruit kunnen we afleiden dat de testfase van de Ugandese Immigratiedienst er bijna opzit.

We schreven het al eerder, u bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een visum voor Uganda. Habari Travel adviseert u, opnieuw, voordat u afreist naar Oost-Afrika, en ruimschoots van te voren, via elektronische weg een visum aan te vragen. Vanaf augustus 2016 is er geen keuze meer.

Wij houden u op de hoogte.

Update 30 juni 2016
Er heeft weer een belangrijke wijziging plaatsgevonden met betrekking tot het East Africa Tourist Visa, het visum waarmee je zowel Uganda, Rwanda als Kenia kunt bezoeken.

In onze update van 29 juni vertelden we dat bij de aanvraag van een East Africa Tourist Visa een code verlangd werd. Het was echter niet duidelijk welke code dit zou moeten zijn.
Inmiddels is deze code van de aanvraag verwijderd en kan het formulier gewoon ingevuld worden en de vereiste documenten geupload.

Inmiddels circuleren er berichten dat het aan de grens allemaal wel meevalt en dat iedereen een visum krijgt. Hoewel alles kennelijk nog in een testfase is, kan van de een op de andere dag, de regels opeens verscherpt worden.
De reiziger blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een visum.
Habari Travel adviseert haar reizigers de officiële weg te bewandelen als hieronder beschreven bij de Aanvraagprocedure.

Zie verder ook onze update van 29 juni 2016.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal Habari Travel u uiteraard op de hoogte brengen.

Update 29 juni 2016
Inmiddels hebben de eerste Habarireizigers een 'letter of approval' per mail ontvangen. Dit gebeurt echter mondjesmaat, zodat het niet zeker is of u, bij aanvang van uw reis in juli, of mogelijk zelfs in augustus, ook over een 'letter of approval' zal kunnen beschikken.
Wij adviseren u dan ook om, indien u geen 'letter of approval' heeft ontvangen, van de volgende papieren en mails geprinte kopieën te maken en deze mee te nemen naar Uganda:

 • Alle reispapieren - vliegticket, paspoort etc.
 • De elektronische visumaanvraag - dit is de samenvatting die u aan het einde van de visumaanvraag kunt uitprinten.
 • De bijlagen die met de visumaanvraag geupload zijn.
 • De bevestigingsmail van de Ugandese immigratiedienst - let op dat het bevestigingsnummer hierop vermeld staat.

Voor de reizigers die een Single East African visum nodig hebben, omdat zij naast Uganda ook Rwanda en/of Kenia willen bezoeken, bestaat er nog veel onduidelijkheid. Bij de elektronische visumaanvraag wordt naar een code gevraagd. Onduidelijk was om welke code het ging. Bij navraag vandaag bij de Ugandese immigratiedienst door ons kantoor in Kampala, werd duidelijk dat deze code abusievelijk vermeld staat op de aanvraag voor een toeristisch visum. Omdat volgens de woordvoerder van de immigratiedienst een en ander nog in testfase is, wordt geadviseerd om alle benodigde papieren geprint (zie boven) tot nader order mee te nemen naar Uganda. Op de luchthaven bij de immigratiedienst kunt u dan op 'ouderwetse' wijze om een Single East African vragen.

Zodra er meer bekend wordt, zal Habari Travel u hierover zo snel mogelijk via de website of Facebook informeren.

Aanvraagprocedure

U kunt pas een visum aanvragen, als er tussen de aanvraagdatum en de vertrekdatum minder dan drie maanden zit. Vertrekt u dus op 1 augustus 2017, dan kunt u pas een visum aanvragen vanaf 1 mei 2017. Normaal gesproken verloopt de visumaanvraag zonder problemen en kunt u deze gerust 1 maand voor vertrek starten.

  • Ga naar de website via de volgende link: http://www.visas.immigration.go.ug/
  • U komt nu op de startpagina Welcome to Uganda Electronic Visa/Permit Application System.
  • Klik op de button ‘Start a new application’.
  • Er verschijnt een disclaimer, klik op ‘Accept’.
  • Er verschijnt nu een keuzemenu met de volgende keuzes:

   Visa or permit type
   Kies voor ‘Visa’

   Category
   Als u ALLEEN naar Uganda gaat, kiest u voor ‘Uganda Ordinary/Tourist Visa’.
   Als u naar zowel Uganda, Rwanda en/of Kenia wilt, kiest u voor ‘East Africa Tourist Visa’.

   Subcategory
   Indien u heeft gekozen voor Uganda Ordinary/Tourist Visa komt hier ‘Single Entry’ te staan. Hier hoeft dus niets gekozen te worden.
   Indien u heeft gekozen voor East Africa Tourist Visa komt er ‘East Africa Tourist Visa’ te staan. Hier hoeft dus niets gekozen te worden.

  • Op dezelfde pagina verschijnt nu informatie over de vereiste mee te sturen documenten. Deze documenten moet u scannen of met uw smartphone of tablet fotograferen en op te slaan als pdf, jpeg, png of bmp.
   Let op dat de maximum bestandsgrootte per document niet boven de 250 KB uitkomt. In dat geval zal de aanvraag niet lukken. De minimum bestandsgrootte is 5 KB.
  • Afhankelijk van het type visum dat u aanvraagt, moet u de volgende documenten uploaden:

   Copy of the passport (Bio-data page)
   Een kopie van de paspoortpagina met uw foto en overige gegevens. Let op dat uw paspoort bij terugkomst van uw reis nog minimaal 6 maanden geldig is.
   Geldt voor zowel Uganda Ordinary/Tourist Visa als East Africa Tourist Visa.

   Copy of recent Passport size Photograph
   Recente pasfoto.
   Geldt voor zowel Uganda Ordinary/Tourist Visa als East Africa Tourist Visa.

   Vaccination Certificate (Yellow Fever)
   Een kopie van de pagina’s in uw vaccinatieboekje waaruit blijkt dat u ingeënt bent tegen gele koorts (Yellow Fever) - deze vaccinatie is verplicht!
   Geldt voor zowel Uganda Ordinary/Tourist Visa als East Africa Tourist Visa.

   Travel itinerary
   Een door Habari Travel verstrekt reisschema.
   Geldt ALLEEN voor East Africa Tourist Visa - wordt soms gevraagd bij Uganda Ordinary/Tourist Visa.

   Return Ticket
   Een kopie van het retour vliegticket of E-ticket.
   Geldt ALLEEN voor East Africa Tourist Visa - wordt soms gevraagd bij Uganda Ordinary/Tourist Visa.

   Toestemmingsbrief ouders voor minderjarige
   In de in het Engels opgestelde brief moet de reisperiode plus volledige naam, paspoortnummer, geboorteplaats en geboortedatum van zowel kind als ouders vermeld staan.
   Geldt voor zowel Uganda Ordinary/Tourist Visa als East Africa Tourist Visa.

   Hoewel de visumaanvraag doorgaans probleemloos verloopt, kan het in incidentele gevallen voorkomen dat ook voor de aanvraag van een Uganda Ordinary/Tourist Visa een Travel itinerary en Return Ticket geupload moeten worden. Ons kantoor in Zuidhorn kan u hierbij helpen.

  • Bij Application fee staat vermeld dat een Uganda Ordinary/Tourist Visa US$ 50 kost. Een East Africa Tourist Visa kost US$ 100.

   Sinds 1 mei 2017 dient deze Application fee gelijktijdig met de aanvraag betaald te worden door middel van een creditcard. De visumaanvraag wordt pas in behandeling genomen als de Application fee betaald is. Meer informatie over de betaling vindt u verderop in deze beschrijving.

   Klik op ‘Next Step’.

  • Er verschijnt een invulformulier. Alle velden met een asteriks (*) moeten ingevuld worden. Houd uw paspoort bij de hand zodat u de juiste gegevens invult.
   Klik op ‘Next Step’.
  • U komt nu op de pagina waar u de verschillende documenten moet uploaden. Let op de maximum bestandsgrootte van 250 KB!
   Klik op ‘Next Step’.
  • U komt nu op de overzichtspagina. Controleer of alle informatie correct is ingevuld en de juiste documenten zijn geupload.
  • Print het formulier altijd uit voor uw eigen administratie.
  • Als alles correct is ingevuld, klikt u op ‘Submit’.
  • Er verschijnt nu een pagina met de melding: YOUR APPLICATION WAS SUBMITTED SUCCESFULLY! Op deze pagina staat ook een Application ID vermeld dat als referentie dient bij verdere correspondentie.
  • Print deze webpagina of maak er een screenshot van.
  • Vervolgens klikt u op het zwartgekleurde vakje met ‘PAY’.
  • Er verschijnt een pop-up menu waarin bovenin het te betalen bedrag vermeld staat. Dit bedrag is inclusief 3% provisie.
   U dient nu uw creditcardgegevens in te vullen:
   • Card number
   • Mastercard of Visa
   • Expiry date
   • Cardholder name
   • Security code

Na de betaling klikt u op het roodgekleurde vakje met ‘FINISH’.

De visumaanvraag wordt pas in behandeling genomen ná betaling van de Application fee! Als betaling uitblijft, vervalt de visumaanvraag na een bepaalde tijd.

 • U ontvangt per direct 2 mails: één met ‘Application Received’ en één met een betalingsbevestiging (houd ook uw spammap in de gaten).
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u normaal gesproken binnen een à drie dagen een mail met ‘Application Approved’. Hierbij zit als bijlage een visum met barcode (houd ook uw spammap in de gaten). Lees de aanvullende informatie in de begeleidende mail goed door.

  Om de een of andere niet nader genoemde reden, gebeurt dit niet altijd en moet u soms zelf via de volgende link controleren of uw aanvraag is goedgekeurd: https://visas.immigration.go.ug/#/check

  Normaal gesproken verloopt de visumaanvraag zonder problemen. Er kunnen zich af en toe niet te verklaren situaties voordoen. Zo hebben wij zelf de ervaring dat het aantal dagen waarvoor het visum geldt, bij gelijktijdige aanvraag, kan verschillen. Zo kan bij een echtpaar de ene partner toegang hebben voor 21 dagen, terwijl de andere partner slechts 17 dagen in Uganda mag verblijven... Ook klanten hebben dit soort verschillen aan ons gemeld. Zolang als het aantal dagen uw complete verblijf dekt, is er echter niets aan de hand.

 • Bij binnenkomst in Uganda moet u een geprint visum plus bijlagen aan de autoriteiten overhandigen, waarna u een sticker/stempel in uw paspoort krijgt: uw vakantie kan beginnen!


Overzicht Ugandese visa

Uganda Ordinary/
Tourist Visa

East Africa
Tourist Visa

Geldig voor:

Uganda

Uganda, Rwanda
en Kenia

Kosten per visum
(inclusief 3% provisie)

US$ 51,50

US$ 103

Copy of the passport

X

X

Copy of recent Passport size Photograph

X

X

Vaccination Certificate
(Yellow Fever)

X

X

Travel itinerary

X

Return Ticket

X

Toestemmingsbrief minderjarige

X

X

Via deze link kunt u de interactieve pdf Visuminformatie lezen of downloaden.

 

Onze reizen

Parel van Afrika
Groepsreis 19 dagen
va € 3.095,- p.p. incl. vliegticket

Kort Afrikaans
Groepsreis 9 dagen
va € 2.095,- p.p. incl. vliegticket

Natuurlijk Uganda
Groepsreis 14 dagen
va € 2.695,- p.p. incl. vliegticket

Langs de Afrikaanse Evenaar
Groepsreis 22 dagen
va € 4.385,- p.p. incl. vliegticket

Groene Hart van Afrika
Individuele reis 16 dagen
va € 2.895,- p.p. incl. vliegticket

Luxe Reis door Uganda
Individuele reis 16 dagen
va € 4.395,- p.p. incl. vliegticket

Maatwerk
Reis met z'n tweeën, met vrienden of familie in uw eigen tempo.
Informeer naar de mogelijkheden.